آفتابگردون

من به ســــــــیبی خوشـــــــــــــــــنودم و به بوییـــــــــــدن یک بوته ی بابونــــــه ،من به یـــــــــــک آینــــــــــــــــــــــــــــــه یك بستگـــــی پاک قناعــــــــــــــت دارم

آبان 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست